0918 250 492 (Mr. Tấn)
08 6660 7492
Bar - 654 Âu Cơ (Bar lớn nhất TP.HCM)

Thi công cách âm Bar 650 Âu Cơ 01

Hình thi công cách âm Bar lớn nhất TP.HCM ở 650 đường Âu Cơ

Thi công cách âm Bar 650 Âu Cơ 02

Hình thi công cách âm Bar lớn nhất TP.HCM ở 650 đường Âu Cơ