0918 250 492 (Mr. Tấn)
08 6660 7492
Phòng thu âm quận 7

Phòng thu âm 01

Thi công cách âm phòng thu âm quận 7

Phòng thu âm 02

Thi công cách âm phòng thu âm quận 7