0918 250 492 (Mr. Tấn)
08 6660 7492

Thiết kế xây dựng

Thiết kế xây dựng nhà phốThiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phương án công nghệ;
2. Công năng sử dụng;
3. Phương án kiến trúc;
4. Tuổi thọ công trình;
5. Phương án kết cấu, kỹ thuật;
6. Phương án phòng chống cháy nổ;
7. Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao;
8. Giải pháp bảo vệ môi trường;
9. Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với từng bước thiết kế xây dựng.

Thiết kế xây dựng nhà hàng cafe 01 Thiết kế xây dựng nhà phố 01 Thiết kế xây dựng nhà hàng cafe 02 Thiết kế xây dựng nhà phố 02